JavaScript - příkazy/příkladyparentNode
Pouľití u : object
Popis
Vrátí objekt prvního rodičovského elementu.
<p>
Nějaký text
<input type="button" onclick="alert(this.parentNode.innerHTML);" value="Obsah odstavce">
</p>

Souvisejicí :
2006 Ondřej Brandejs